Jag är Britta

Jag heter Britta Stenberg och är bosatt i Rentjärnberg, i närheten av Malå.

Tidigare arbetade jag som journalist på Norran och var då lokalredaktör i Malå. Nu är jag halvtidsanställd reporter på Lokaltidningen och den andra halvan av tiden är jag tidsmiljonär. (pension) 


Jag har många passioner i livet. Två av dem är att måla och att skriva. Att måla är som att stå på ett högt berg och ropa högt över nejden. Det finns något befriande i färgerna, en lockelse likaväl som en utmaning.


Att möta människor, upptäcka dem och skriva om dem är som att öppna en hemlig låda och plocka upp skatt efter skatt.

Jag reser ofta och gärna till nya platser. Det ger mig inspiration att se världen. Att lyfta blicken. Och att hitta nya spännande bekantskaper.


Poesin har betytt mycket för mig i mitt skrivande. Jag skriver dikter, men också noveller och romaner.

I min senast utgivna bok KVAR låter jag det poetiska i språket komma fram för att kunna nå kärnan i hennes ensamhet.


Jag är tacksam över mina möjligheter att få utveckla mina uttryck, såväl genom pensel som penna. Belöningen jag får av betraktare och läsare som ger mig glada tillrop och beröm, är bränslet för min kreativitet.


Det stärker viljan att förvalta mina gåvor.