Böckerna


KVAR

ELDFÅGLAR

SOM EN KRYMPFOTAD

ADAK-ULLA

KRISTUS I BERGET

PIGDRÖMMAR

Tjernobyl 1986: När byn Spetje evakueras väljer Olga att stanna kvar. Hon vaktar Generalens hemliga dokument och förbereder för att byborna ska återvända. Men kommer de tillbaka?


HBO:s teveserie ”Chernobyl” har återuppväckt intresset för tidernas största kärnkraftsolycka. I litteraturens form har Britta Stenberg skildrat vad som hände en av dem som stannade kvar i de evakuerade områdena kring kärnkraftverket i Tjernobyl.

”Britta Stenberg förmår skapa en trovärdighet och en stämning av undergång och avslut som är djupt gripande. Den oerhörda tystnaden efter en bys upphörande. Olgas inre monologer, hennes varsamma relation med minnen och lämningar är lika ömsinta som hennes handlag med katt och get, de kvarvarande liven. Hon vet vad som döljer sig en bit bort, där ligger kraftverket som exploderade, bakom en frodig kulle syntes röken en gång. Hon vet, precis som läsaren, att hennes gärning bland gårdar och minnen är dömd att bli ganska kort. Romanens stämning är förtätad och stark. Att allt det skrivna har verklighetens grund gör bara tragedin mer fullständig. Det här är vår tids civilisationskritiska slutpunkt, så stort hopp lämnar den inte, men tydliggör ändå människans storhet och destruktivitet.”
JAN-OLOV NYSTRÖM, Norrbottenskuriren


Kråkan är en ung, bostadslös man. Han tvingas leva i ögonblicke­t, och eftersom han gärna tänjer på moraliska gränser blir hans tillvaro stundtals kaotisk. Den kontrollerande, välorganiserade taxichauffören Eskil Ingmarson i Umeå får en deadline och ställer sig frågan: Går livet att ordna i pärmar? Två män. Två motsatser. Ensamma själar vars livsöden av en slump flätas samman.

Deras försök att få ordning på tillvaro­n misslyckas, till sist återstår det enda möj­liga: att följa kärlekens kompass.


Britta Stenberg har skrivit en mustig, färgstark och humoristisk berättelse om det allvarliga i att våga leva. ”Som en krympfotad” är hennes andra roman.


Jag gillade boken mycket. Berättelsen handlar om två män – hemlösa Kråkan och och taxichauffören Eskil. Det som nog kan kallas ödet flätar ihop deras liv och det berättar Britta i lugnt tempo med stillsam humor, men samtidigt med ett väldigt djup där meningen med livet går som en röd tråd genom berättelsen. Männens torftiga vardagar med plötsliga och kanske i längden ogrundade ljusa förhoppningar om ett annat liv – eller ickeliv – tror jag för läsaren till associationer med delar av sina egna erfarenheter.


Jag gillar berättelsen och boken. Rekommenderar den gärna. ”
Ola Theander


En fiktiv berättelse baserad på verkliga händelser som förbryllat människor i mer än 60 år.

Varför gjorde Gud sig besväret att låta en Kristusbild träda fram på bergväggen, fullt synlig, vitskimrande och 2,10 m hög?
Hur kom det sig att en profetia uttalad av en gammal samisk kvinna berättade om just detta fenomen? Vad vill dessa händelser berätta för oss? Vilken betydelse har platsen Kristineberg, den lilla gruvorten i Norrlands inland? Finns det en tredje profetia?

”Kristus i berget” är en narrativt komplex och genomtänkt berättelse. Initialt kan det religiösa språket avskräcka, men lyssna på de stämmor som vibrerar bakom bokstäverna så träder en allmängiltig existentiell berättelse fram.

Det är en poetisk hyllning till livet, kärleken och det västerbottniska landskapet och dess innevånare.

Liselott Engman

Eldfåglar är en novellsamling som innehåller 17 fristående berättelser.

Till synes är de helt oberoende av varandra men där finns gemensamma länkar. Ensamhet är en sådan. Utsatthet en annan.
I varje novell finns det täta, mystiska. Berättelsernas huvudpersoner gör sina livs vägval. Kanske inte alltid det val du eller jag skulle ha gjort.


Eller skulle vi?


”Novellernas variationsrikedom, den språkliga precisionen och de underfundiga sluten imponerar.

 Boken genomsyras av en småleende svart humor”

Ur Internationalen nr 48/02, recensent Pelle Olsson


Adak-Ulla är en mycket speciell bok. Utkom 1997 och blev en postum hyllning till Ulrika Lovisa Andersdotter Asp som då varit död i exakt 100 år.
Om Adak-Ulla kan sägas mycket. Det kan också bli det som jag gjort, en komprimerad berättelse om hennes liv och om henne som person.


De dramatiserade styckena är till viss mån baserade på händelser som återberättats för mig.
Huruvida de för den skull är sanna, det kan ingen veta.
Men helt säkert är att Adak-Ulla var en otroligt stark kvinna. För sin tid alldeles märkligt begåvad. Hon kom att betyda väldigt mycket för bygden och inte minst för den norrländska byn Adak. Hon är i allra första led upphovskvinna till släkten Lindsköld, Asp och Öhman.


Om Adak-Ulla varit man hade statyn redan varit rest.

Är en samling dikter och små prosastycken som beskriver kvinnornas vardag ”förr i tin”.
Små korta stycken blandade med svartvita bilder från förr. Den starka strävan men också den glimt av humor som alltid fanns på plats för att stärka i mötet med svårigheter.
Samhörigheten, nyttan av att finnas till och drömmarna är vad jag försökt fånga i boken. Pigdrömmar är helt slutsåld men du finner den i biblioteken.

Tvätt

Händerna var kallvattenhärdade
spricksvidande och sprängröda.
Farmor med knivblick under hopdragna ögonbryn fnyste:
– Att använd tocke nymodigheter som tvättbräda, he kall ja int å tvätt.

Hemstickestrumpen

Hemstickestrumpen
Dem klia nånting alldeles förfärligt
Värst var det då man satt i kyrkbänken
Då vare som om man hadd sätte sig mitt oppi en myrstack
Och int fick man rör oppå sig de minsta.
Prästen bruke skjut ne glasöga å bläng, å gransk
å var det så att man int uppförd sig
kunne man få brinn i den eviga elden
– Som om he skull va nå värre
än hemstickestrumpen!