Swaziland. Ett fredligt folk som har kontakt med sina förfäders andar.

Läs mina betraktelser från Swaziland>>

USA

 

 

I trance. Sangoman har försatt sig i trans. Det är nu har han kontakt med Ansestas (de dödas andar) för att hans ritual ska fungera fick hönan offra sitt liv.

 

Tillredning. Jag fick prova att röra
om i grytorna. I den lilla grytan
puttrar gröt, i de större grytorna
finns förberedelser för öltillverkning.

Vackra och traditionella. Dansen betyder mycket för Swazifolket. Det är deras uttrycksmedel, både i högtid och till vardags. Här deltar såväl kvinnor som män.