USA

 

 

Föredrar att cykla ensam. Att cykla i Kina är ett trevligt sätt att bekanta sig med landet. I södra Kina är det varmt och härligt. Uppför och utför i strapatsrika variationer.

Märkt av tid. Kinesiskorna på landsbygden bär märken av umbäranden och hårt arbete. Men det hindrar inte att glädjen lyser upp deras ansikten.

Restaurangkök. Alla hjälps åt i förberedelserna för vår måltid.

Arbetet sker för hand. Man tröskar ris utan maskinell hjälp på landsbygden. Det är som att befinna sig i en myrstack. Alla rör sig hela tiden. Arbete pågår.
Transportmetoderna i Kina varierar. Att åka många på samma moped är en vanlig syn. Huvudsaken att man tar sig fram.
Dongflicka i fin utstyrsel, kanske på väg till marknaden för att finna sin första kärlek.

Dongbyar och deras hus. Villor som kanske lämnar mycket för oss västerlänningar att önska, men där folk lever i harmoni, utan stressande konsumtionskrav.