USA

 

Sedan jag var 10 år har jag brevväxlat med Yuko Nakada.
Hon är min japanska syster och vi har delat livserfarenheter per brev i fyrtio år nu. 1995 fick jag möjlighet att träffa henne för första gången. Det var ett stort möte. Våra själar talade samma språk även om livsmönstret var så olika som någonting kan bli.

Hon är en viktig person i mitt liv.


Här ses vi för allra första gången på Naritas flygplats i Tokyo efter 35 års brevväxling.

 

Yuko och hennes dotter Shahila återgäldade besöket 2001. Det var hennes 50-årspresent till mig. Hon beskrev samma stora känsla när hon fick ta del av Norrland och de stora utrymmen vi förfogar över.

 

Japan är ett gudomligt land på många sätt. När min kropp vant sig med allt det nya, bugandet, att sova på golvet, att sitta på knäna och äta med pinnar. Då var allt fantastiskt. Vi fick prova Yukos mammas högtidskläder och blev i Kimono "adopterade" i familjen.