Kristus i berget

En fiktiv berättelse baserad på verkliga händelser som förbryllat människor i mer än 60 år. Varför gjorde Gud sig besväret att låta en Kristusbild träda fram på bergväggen, fullt synlig, vitskimrande och 2,10 m hög?
Hur kom det sig att en profetia uttalad av en gammal samisk kvinna berättade om just detta fenomen? Vad vill dessa händelser berätta för oss? Vilken betydelse har platsen Kristineberg, den lilla gruvorten i Norrlands inland? Finns det en tredje profetia?

Kristus i berget” är en narrativt komplex och genomtänkt berättelse. Initialt kan det religiösa språket avskräcka, men lyssna på de stämmor som vibrerar bakom bokstäverna så träder en allmängiltig existentiell berättelse fram. Det är en poetisk hyllning till livet, kärleken och det västerbottniska landskapet och dess innevånare.

Liselott Engman

Tillbaka
Recensioner