Eldfåglar

Eldfåglar är en novellsamling som innehåller 17 fristående berättelser. Till synes är de helt oberoende av varandra men där finns gemensamma länkar. Ensamhet är en sådan. Utsatthet en annan.
I varje novell finns det täta, mystiska. Berättelsernas huvudpersoner gör sina livs vägval. Kanske inte alltid det val du eller jag skulle ha gjort.
Eller skulle vi?

”Novellernas variationsrikedom, den språkliga precisionen och de underfundiga sluten imponerar. Boken genomsyras av en småleende svart humor”

Ur Internationalen nr 48/02, recensent Pelle Olsson

Tillbaka
Recensioner