Pigdrömmar
Utkom 1992

 

Är en samling dikter och små prosastycken som beskriver kvinnornas vardag "förr i tin".
Små korta stycken blandade med svartvita bilder från förr. Den starka strävan men också den glimt av humor som alltid fanns på plats för att stärka i mötet med svårigheter.
Samhörigheten, nyttan av att finnas till och drömmarna är vad jag försökt fånga i boken. Pigdrömmar är helt slutsåld men du finner den i biblioteken.

Tvätt

Händerna var kallvattenhärdade
spricksvidande och sprängröda.
Farmor med knivblick
under hopdragna ögonbryn fnyste:
- Att använd tocke nymodigheter
som tvättbräda,
he kall ja int å tvätt.

Hemstickestrumpen

Hemstickestrumpen
Dem klia nånting alldeles förfärligt
Värst var det
då man satt i kyrkbänken
Då vare som om man hadd sätte sig
mitt oppi en myrstack
Och int fick man rör oppå sig
de minsta.
Prästen bruke skjut ne glasöga
å bläng, å gransk
å var det så att man int uppförd sig
kunne man få brinn i den eviga elden
- Som om he skull va nå värre
än hemstickestrumpen!

AdakUlla >>
Eldfåglar >>